Press Releases

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ...

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 25 april 2018, fastställt avstä...

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll extra bolagsstämma den 25 april 2018 i Uppsala och ...

Pharmacolog har beviljats patent i USA avseende metod och teknik för adaptiv dosering i samband med intravenösa lä...

Den utvärdering som genomförts vid två sjukhus i New York har nu avslutats med mycket gott resultat. Utvä...

Pharmacolog har ingått ett avtal med B. Braun Medical S.A., Spanien, om exklusive distribution av DrugLog® på den ...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select List(s)*

Read our privacy policy here