Regulatory

Pharmacolog has received an order on a DrugLog® system from the Akademiska sjukhuset in Uppsala, Sweden. The system will be ...

Pharmacolog's distributor Pharmed SAM has sold its first system on the German market through its German subsidiary. The system ...

Press release: Uppsala, November 21, 2018. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January - September is ...

Pharmacolog appoints Lars Gusch as Development Manager. Lars has a long experience in product development and project management and will ...

Pharmacolog tillsätter Torbjörn Norberg som Produktchef. Torbjörn har en doktorstitel inom molekylärbiologi från Karolinska Institutet ...

Rättelse med anledning av saknad MAR-ettikett.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ...

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ...

Med hänvisning till pressmeddelandet den 18 maj 2018 ”Pharmacolog genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK ...