Regulatory

Pharmacolog tillsätter Jörgen Höjdmo som ny utvecklingschef. Jörgen har en gedigen erfarenhet av att leda avancerad ...

Pharmacolog påbörjar vidareutvecklingen av det system för beredningsstöd och kontroll inom barnsjukvård som tagits fram ...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select List(s)*

Read our privacy policy here