Press Releases

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll extra bolagsstämma den 25 april 2018 i Uppsala och ...

Pharmacolog har beviljats patent i USA avseende metod och teknik för adaptiv dosering i samband med intravenösa lä...

Den utvärdering som genomförts vid två sjukhus i New York har nu avslutats med mycket gott resultat. Utvä...

Pharmacolog har ingått ett avtal med B. Braun Medical S.A., Spanien, om exklusive distribution av DrugLog® på den ...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Pharmacolog i Uppsala AB (PUBL)

Delårsrapport januari - december 2017

Pharmacolog AB ingår ett nytt forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för ...