Press Releases

Press release: Uppsala, November 21, 2018. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January - September is ...

Pharmacolog appoints Lars Gusch as Development Manager. Lars has a long experience in product development and project management and will ...

Pharmacolog tar nästa steg på den nordamerikanska marknaden genom att etablera dotterbolag i USA. Syftet med ett dotterbolag är ...

Pharmacolog tillsätter Torbjörn Norberg som Produktchef. Torbjörn har en doktorstitel inom molekylärbiologi från Karolinska Institutet ...

Rättelse med anledning av saknad MAR-ettikett.

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog erhåller stöd från Vinnova för utveckling av ...

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ...

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ...

Med hänvisning till pressmeddelandet den 18 maj 2018 ”Pharmacolog genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK ...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select List(s)*

Read our privacy policy here