Non regulatory

Datum: Måndag 11 september, Tid: 09:30 Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm

Niklas Elmhammer, Jarl Security, analyserar Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Pharmacolog’s distributör har beställt ett första system för placering vid Hôspital du Confluent i ...

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2017 i Uppsala och beslutade ...

Pharmacolog tillsätter Kent Öbrink som ny sälj- och marknadschef. Kent har mer är 20 års erfarenhet av kvalificerad ...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select list(s)*

Loading

Read our privacy policy here