Pressmeddelanden

Nolsterby Invest AB, som kontrolleras av ledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, har under perioden 2 april till 5 ...

Styrelsen har beslutat om att utse Anders Hedlund till interims-CEO. Han ersätter därmed Lars Gusch som har ...

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma ...

Styrelsen har beslutat att gå vidare med den tidigare kommunicerade verksamhetsförändringen. Mot bakgrund av detta kommer Pharmacolog att ...

Bolaget har i ömsesidigt överenskommelse beslutat att Lars Gusch kommer att lämna sin nuvarande befattning som verkställande direktö...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, ...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, ...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, ...

Pressmeddelande: Uppsala, 16 februari 2024. Pharmacolog i Uppsala AB (publ) bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023 finns nu tillgä...

Inom ramen för styrelsens uppsatta strategi kommunicerades nyligen en betydande milstolpe i och med inkråmsförsäljningen av ...

  • Prenumerera på pressmeddelanden