Press Releases

Pharmacolog AB ingår ett nytt forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för ...

Den studie som Universitetssjukhuset i Lille genomfört med DrugLog i syfte att kontrollera läkemedelsberedningar genomförda i operationsrummet ...

Pharmacolog’s distributör har beställt ytterligare ett DrugLog® system för placering vid Centre Hospitalier Universitaire i Montpellier. ...

Pharmacolog och en av New Yorks mest välrenommerade sjukhuskedjor har undertecknat ett avtal som innebär att DrugLog® skall ...

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ...

Teckningsperioden för Pharmacologs företrädesemission löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att ...

Niklas Elmhammer, Jarl Security, uppdaterar sin tidigare analys av Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Pharmacolog har tillsammans med ett konsortium bestående av Universitetet i Lille, Universitetssjukhuset i Geneve och Munkplast AB, inlämnat ...

Datum: Måndag 25 september, Tid: 16:00 Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg