Press Releases

Pharmacolog’s distributör har beställt ytterligare ett DrugLog® system för placering vid Centre Hospitalier Universitaire i Montpellier. ...

Pharmacolog och en av New Yorks mest välrenommerade sjukhuskedjor har undertecknat ett avtal som innebär att DrugLog® skall ...

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ...

Teckningsperioden för Pharmacologs företrädesemission löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att ...

Niklas Elmhammer, Jarl Security, uppdaterar sin tidigare analys av Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Pharmacolog har tillsammans med ett konsortium bestående av Universitetet i Lille, Universitetssjukhuset i Geneve och Munkplast AB, inlämnat ...

Datum: Måndag 25 september, Tid: 16:00 Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 27 september – 13 oktober ...

Sista dag för handel i bolagets aktie (PHLOG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är ...