Press releases

Sista dag för handel i bolagets aktie (PHLOG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är ...

Pharmacolog AB har tecknat en avsiktsförklaring med ett bolag som ingår i en stor global koncern om att ...

Datum: Måndag 11 september, Tid: 09:30 Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm

Styrelsen i Pharmacolog har beslutat genomföra en nyemission om 19,6 miljoner kronor med företräde för ...

Pharmacolog AB (publ) har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för bolagets aktie vilken handlas på AktieTorget. Likviditetsgarantin på...

Pharmacolog har i samarbete med ett av de ledande universitetssjukhusen i Sverige utvecklat ARM (Advanced Reconstruction Module). Systemet kommer under ...

Niklas Elmhammer, Jarl Security, analyserar Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Pharmacolog AB har ingått ett forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för ...

  • Subscribe to press releases

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.