Press Releases

Pharmacolog tillsätter Kent Öbrink som ny sälj- och marknadschef. Kent har mer är 20 års erfarenhet av kvalificerad ...

Pharmacolog tillsätter Jörgen Höjdmo som ny utvecklingschef. Jörgen har en gedigen erfarenhet av att leda avancerad ...

Pharmacolog påbörjar vidareutvecklingen av det system för beredningsstöd och kontroll inom barnsjukvård som tagits fram ...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select list(s)*

Loading

Read our privacy policy here

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.