Press Releases

Datum: Måndag 11 september, Tid: 09:30 Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm

Styrelsen i Pharmacolog har beslutat genomföra en nyemission om 19,6 miljoner kronor med företräde för ...

Pharmacolog AB (publ) har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för bolagets aktie vilken handlas på AktieTorget. Likviditetsgarantin på...

Pharmacolog har i samarbete med ett av de ledande universitetssjukhusen i Sverige utvecklat ARM (Advanced Reconstruction Module). Systemet kommer under ...

Niklas Elmhammer, Jarl Security, analyserar Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Pharmacolog AB har ingått ett forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för ...

Pharmacolog’s distributör har beställt ett första system för placering vid Hôspital du Confluent i ...

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2017 i Uppsala och beslutade ...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select list(s)*

Loading

Read our privacy policy here