Regulatory

Pharmacolog AB ingår ett nytt forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för ...

Den studie som Universitetssjukhuset i Lille genomfört med DrugLog i syfte att kontrollera läkemedelsberedningar genomförda i operationsrummet ...

Pharmacolog’s distributör har beställt ytterligare ett DrugLog® system för placering vid Centre Hospitalier Universitaire i Montpellier. ...

Pharmacolog och en av New Yorks mest välrenommerade sjukhuskedjor har undertecknat ett avtal som innebär att DrugLog® skall ...

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ...

Teckningsperioden för Pharmacologs företrädesemission löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att ...

Pharmacolog har tillsammans med ett konsortium bestående av Universitetet i Lille, Universitetssjukhuset i Geneve och Munkplast AB, inlämnat ...

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 27 september – 13 oktober ...

Sista dag för handel i bolagets aktie (PHLOG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är ...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select List(s)*

Read our privacy policy here