Regulatory

Pharmacolog och en av New Yorks mest välrenommerade sjukhuskedjor har undertecknat ett avtal som innebär att DrugLog® skall ...

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ...

Teckningsperioden för Pharmacologs företrädesemission löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att ...

Pharmacolog har tillsammans med ett konsortium bestående av Universitetet i Lille, Universitetssjukhuset i Geneve och Munkplast AB, inlämnat ...

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 27 september – 13 oktober ...

Sista dag för handel i bolagets aktie (PHLOG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är ...

Pharmacolog AB har tecknat en avsiktsförklaring med ett bolag som ingår i en stor global koncern om att ...

Styrelsen i Pharmacolog har beslutat genomföra en nyemission om 19,6 miljoner kronor med företräde för ...