Press releases

Pharmacolog tillsätter Jörgen Höjdmo som ny utvecklingschef. Jörgen har en gedigen erfarenhet av att leda avancerad ...

Pharmacolog påbörjar vidareutvecklingen av det system för beredningsstöd och kontroll inom barnsjukvård som tagits fram ...

  • Subscribe to press releases

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.