Non regulatory

Den utvärdering som genomförts vid två sjukhus i New York har nu avslutats med mycket gott resultat. Utvä...

Niklas Elmhammer, Jarl Security, uppdaterar sin tidigare analys av Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Datum: Måndag 25 september, Tid: 16:00 Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg

Datum: Måndag 11 september, Tid: 09:30 Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm

Niklas Elmhammer, Jarl Security, analyserar Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Pharmacolog’s distributör har beställt ett första system för placering vid Hôspital du Confluent i ...

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2017 i Uppsala och beslutade ...

Pharmacolog tillsätter Kent Öbrink som ny sälj- och marknadschef. Kent har mer är 20 års erfarenhet av kvalificerad ...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select List(s)*

Read our privacy policy here