Non regulatory

Pharmacolog AB has entered into an agreement with the company SmartCompounders B.V., Enschede, the Netherlands, regarding the sale, distribution ...

Uppsala University and the Academic Hospital in collaboration with Pharmacolog receive approval from the Ethics Examination Authority, during 2019 to ...

Pharmacolog has during this week installed a new, integrated version, of DrugLog® at the Hospital de la Santa Creu in ...

The order for a DrugLog® system from Uppsala University Hospital, which was reported on 6 December, opens a new interesting ...

Pharmacolog tar nästa steg på den nordamerikanska marknaden genom att etablera dotterbolag i USA. Syftet med ett dotterbolag är ...

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog erhåller stöd från Vinnova för utveckling av ...

Idag inleds handeln i Pharmacolog i Uppsala AB (publ):s (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North. Sista handelsdagen ...

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ...

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 25 april 2018, fastställt avstä...

Subscribe

Get notified when a new press release, blog article or event is posted on our website!

Select List(s)*

Read our privacy policy here