Non regulatory

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ...

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 25 april 2018, fastställt avstä...

Den utvärdering som genomförts vid två sjukhus i New York har nu avslutats med mycket gott resultat. Utvä...

Niklas Elmhammer, Jarl Security, uppdaterar sin tidigare analys av Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Datum: Måndag 25 september, Tid: 16:00 Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Göteborg

Datum: Måndag 11 september, Tid: 09:30 Plats: Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm

Niklas Elmhammer, Jarl Security, analyserar Pharmacolog för Aktiespararnas Analysguiden.

Pharmacolog’s distributör har beställt ett första system för placering vid Hôspital du Confluent i ...

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2017 i Uppsala och beslutade ...