Rights Issue 2019

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) Företrädesemission 2019

Kort om Pharmacolog:

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska.

Ladda ner Informationsmemorandum här

Ladda ner teckningssedel med företräde här

Ladda ner teckningssedel utan företräde här

 

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning: 24,1 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden: 100%

Avstämningsdag: 17 maj

Teckningskurs: 8,50 SEK

Teckningstid: 21 maj – 5 juni 2019

Handel med teckningsrätter: 21 maj – 3 juni

Den som på avstämningsdagen den 17 maj 2019 är registrerad som aktieägare i Pharmacolog i Uppsala AB har rätt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier.