Pharmacolog signs agreement with B. Braun S.A.

Pharmacolog has entered into an agreement with B. Braun Medical S.A Spain concerning exclusive distribution of DrugLog® on the Spanish market. The agreement also considers the future integration of DrugLog® with one of the company’s software Oncology technologies.

Braun Medical S.A. Spain is a company within the B. Braun Group engaged, among other activities, in the product development in the field of Injectable Drug Delivery. The area includes developing new solutions for managing the entire process of chemotherapy with cytotoxic drugs, from prescription to patient infusion. The agreement signed between Pharmacolog and B. Braun Medical Spain means that B. Braun acts as an exclusive distributor of DrugLog on the Spanish market and that the companies jointly work together to develop new and groundbreaking systems and solutions for safer and more efficient drug administration.

Mats Högberg CEO of Pharmacolog comments: “We are very pleased to start a collaboration with one of the world’s leading medical technology companies. B. Braun Medical S.A. Spain is fully involved in the development of infusion therapy and are experts in this field. They will now represent Pharmacolog in the Spanish market, while at the same time investigating the possibilities of working in conjunction with the development of new solutions to manage the entire workflow of cellular drugs, from prescription to patient infusion.”

Pharmacolog strengthens the team

Pharmacolog hires Torbjörn Norberg as Product Manager. Torbjörn has a PhD in molecular biology from Karolinska Institute and more than 20 years of experience in product development and project management. Torbjörn starts November 1st and comes from Jag Patient AB where Torbjörn had the role of project manager.

As a product manager, Torbjörn will be responsible for our products throughout the product lifecycle and be an important link between our customers and the development department. Torbjörn will also be involved in our research projects to start the productization of new important innovations at an early stage. Torbjörn will work close to our current product manager Martin Belin who, as a re...

Pharmacolog och Uppsala Universitet erhåller stöd från Vinnova

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog erhåller stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2019 och stödet från Vinnova uppgår totalt till 700 KSEK.

Pharmacolog har sedan ett år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga infektioner.

Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för om behandlingen skall få avsedd eff...

Utfall i Pharmacologs nyemission – tillförs cirka 19 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av styrelsen den 18 maj 2018. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 80 procent. Cirka 56 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent av emissionen teckna...

Pharmacolog offentliggör tilläggsprospekt

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt som offentliggjordes den 21 maj 2018 avseende inbjudan till teckning av aktier i Pharmacolog (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsamman...