Pharmacolog investerar och säkerställer finansiering

Pharmacolog påbörjar vidareutvecklingen av det system för beredningsstöd och kontroll inom barnsjukvård som tagits fram i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Bolaget utökar även sina marknadsföringsinsatser. Huvudägare garanterar fortsatt finansiering.

Inom ramen för den förnyade affärsidéen avser Pharmacolog investera ytterligare inom utveckling och marknadsföring. Inom marknadsföring kommer fokus att ligga på att utöka närvaron i Västeuropa samt att intensifiera arbetet med att etablera strategiska partners.

Bolaget kommer även att påbörja produktifieringen av den prototyp som tagits fram i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset genom det avslutade Vinnovaprojektet ARM (Advanced Reconstitution Module). ARM, med integrerad DrugLog®-teknologi, medför en helt ny och säker validering vid iordningställandeprocessen av läkemedel vid behandling av barn. Systemet består av en databas med en riskskattning av varje läkemedel. Utifrån angiven riskskattning värderas vid varje iordningställande om det ska valideras genom manuell dubbelkontroll, streckkodsidentifiering eller DrugLog®-analys. Aktiviteterna kommer inledningsvis att finansieras med ett banklån till marknadsmässig ränta på motsvarande 5,5 milj SEK som garanterats från huvudägare.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Finansieringen ger oss möjligheter att vidare förstärka vår organisation och fortsätta våra kommersiella aktiviteter enligt vår plan. Vidare kommer vi att kunna starta upp viktiga utvecklingsprojekt något tidigare än planerat, något som känns utomordentligt bra. Ju snabbare vi kan lansera nya lösningar på marknaden desto snabbare kommer vi att uppfylla vår vision om sann individualiserad vård och optimerad läkemedelsanvändning.”

Hela pressreleasen finns här: PM Finansiering 170406

Successful collaboration with Swedish university hospital enters the next phase

Pharmacolog has, in collaboration with one of the leading university hospitals in Sweden, developed ARM (Advanced Reconstruction Module). The system will be tested in clinical environments for 6 months and comprises 2 DrugLog systems that will be rented during the project period.

Astrid Lindgren’s Children’s Hospital at Karolinska University Hospital will with funding from SLL Innovation to undertake a 6-month project to test the Advanced Reconstruction Module (ARM) with its associated DrugLog® in a clinical environment. The project runs throughout the year and includes the lease of two DrugLog systems.

The ARM, partly funded by Vinnova, was implemented during the second half o...

New analysis of Pharmacolog

New company analysis of Pharmacolog AB performed by Jarl Securities. Read the complete analysis here (in Swedish only): https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/pharmacolog_2017-06-13.pdf

Pharmacolog signs a collaboration agreement with researchers at Uppsala University regarding antibiotic treatment

Pharmacolog AB has entered a research and development cooperation with researchers from Uppsala University regarding methods for determining antibiotic concentration in the blood during treatment of patients with severe infections.

Antibiotic treatment with the right dose is crucial for patients to survive severe infections. Today, technology is lacking to quickly determine blood concentrations of antibiotics in patients treated for serious infections. The collaboration between Pharmacolog AB and Professor Miklos Lipcsey at the Department of Surgical Sciences and Professor Anders Larsson at the Department of Medical Sciences, both at Uppsala University, is a result of preparatory tests of the abi...

First order from France

Pharmacolog’s distributor has ordered a first system to be placed at Hôspital du Confluent in Nantes. The system shall be used for the final control of chemotherapy drugs toxicity at the hospital pharmacy. Pharmed won the order in competition with other suppliers.

During 2016, Pharmed has deliberately processed the French market, focusing on hospital pharmacies that prepare for chemotherapy and has now placed the first order on a DrugLog system. The system will be placed at the Hôspital du Confluent in Nantes and will be used for the final control of chemotherapy drugs prepared made at the hospital pharmacy. The deal means that, according to agreement, Pharmed purchases a DrugLog® systems f...