VD har ordet

Välkommen att teckna aktier i Pharmacologs nyemission.

Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB har med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 3 maj 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen kommer att tillföra bolaget drygt 19,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen är säkerställd med teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 16,3 MSEK motsvarande 83,2 procent av emissionsbeloppet.

Med en unik teknologi, ett uttalat kundbehov och en efterfrågan som börjar ta fart går Pharmacolog nu in i en mycket spännande och intensiv fas. Vi har under 2017 erhållit en första beställning från vår distributör Pharmed SAM och noterar ett ökat intresse, framförallt på den franska marknaden, för DrugLog®. Under året har vi även förstärkt organisationen inom utveckling, och sälj- och marknad och intensifierar nu våra säljinsatser på viktiga nyckelmarknader som England, Tyskland och Norden. Vidare löper våra forsknings- och utvecklingsprojekt inom barnsjukvård och antibiotikabehandling på enligt plan. Vi har även under verksamhetsåret inlett lovande partnerdiskussioner med större internationella aktörer.

Som VD för Pharmacolog känner jag stor förväntan och tillförsikt inför allt som skall uträttas, inte bara under resten av 2017 utan också under de kommande åren. Jag är övertygad om att vi har lösningar som adresserar ett viktigt område inom vården, ett område som uppmärksammas mer och mer, men där det saknas enkla och tillförlitliga lösningar. Jag har själv anhöriga som genomgått avancerad medicinering där det uppstått oväntade reaktioner eller där medicineringen inte fått avsedd effekt. Man frågar sig då om det hade gått att undvika med bättre kontroll över processen och bättre system som säkerställer en korrekt och effektiv intravenös medicinering.

Modern sjukvård har aldrig haft en så omfattande samling av droger och ämnen att välja mellan i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård. Men trots en hög nivå av innovationer inom läkemedelsindustrin är många av de protokoll och instruktioner som vägleder vårdpersonal vid bestämning av korrekt koncentration för en specifik medicinering baserad på gamla, föråldrade studier. Även om substanserna blir alltmer sofistikerade, beror effekten av den fullständiga behandlingen på hur läkemedlet administreras till patienten. Under en infusion av ett läkemedel är avsikten att administrera läkemedlet till patienten med samma koncentration under hela infusionen, men vad händer om läkemedlet är ojämnt fördelat i infusionsbehållaren? Patienten kan få mycket höga koncentrationer tillfälligt, något som kan leda till skadliga effekter och minska effekten av behandlingen.

Pharmacologs uppdrag är att tillhandahålla lösningar och produkter inom läkemedelsförvaltningen och läkemedelsleveransprocessen för exakt och individuellt optimerad patientbehandling. Ett första steg mot att uppnå detta uppdrag är att bidra till att den blandade medicinen innehåller korrekt läkemedel med rätt koncentration. Detta kan nu enkelt genomföras med vårt DrugLog®-system. Pharmacolog strävar efter att bli marknadsledande inom verktyg för att säkerställa medicineringseffektivitet i individualiserad vård och syftet med denna nyemission är att ta oss vidare mot detta mål. Det är framförallt inom tre områden jag identifierar stor potential och avser investera under de kommande åren och därmed skapa långsiktigt värde för våra aktieägare:

  • Fortsätta vår kommersiella expansion till fler geografiska områden
  • Intensifiera arbetet med att etablera strategiska partners
  • Driva våra forsknings- och utvecklingsprojekt inom barnsjukvård och antibiotikabehandling

Jag är väldigt stolt och glad att vara en del av ett begåvat team som arbetar i ett så viktigt och spännande område. Det är utomordentligt stimulerande att arbeta med att förbättra sjukvården globalt samt verka för sann individualiserad vård och för effektivare läkemedelsbehandlingar. Målet är i slutändan att fler patienter med svåra sjukdomar skall bli botade vilket är något vi alla i Pharmacolog känner otroligt starkt engagemang för. Med dessa ord vill vi varmt välkomna såväl existerande som nya aktieägare att följa med på vår spännande resa.

Hälsningar

Mats Högberg
VD i Pharmacolog i Uppsala AB

Blog

New technology may stem the tide of opioid...

Opioid abuse is reaching levels so alarming that United States authorities have declared it a national public health emerg...

Read more

”I think everyone agrees that the medica...

Hello Kent Öbrink! Could you tell us a bit about your background, and how you got started at Pharmacolog?

I have wo...

Read more

Cultivating safety: Save lives, save money

Professional errors are unavoidable, particularly in high-stakes, high-pressure environments such as hospitals. When caret...

Read more
See all »