Nyemission 2017

Ladda ned emissionsprospekt

Teckningssedel (särskild)
Teckningssedel (allmän)

 

Välkommen att bli delägare i Pharmacolog AB!

Sedan starten 2007 har Pharmacolog i Uppsala AB (publ) utvecklat metoder och tekniska lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Bolagets första produkt är det egenutvecklade och patenterade DrugLog®-systemet som genom spektroskopiska avläsningar av läkemedlen snabbt identifierar substansen samt koncentrationen av denna.

Företaget under 2017 erhållit en första beställning från Bolagets distributör i Frankrike, Pharmed SAM, och noterar ett ökat intresse för DrugLog®. Under året har Bolaget även förstärkt organisationen inom utveckling, och sälj- och marknad och intensifierar nu sina säljinsatser på viktiga nyckelmarknader som England, Tyskland och Norden. Vidare löper forskning- och utvecklingsprojekten inom barnsjukvård och antibiotikabehandling på enligt plan.

Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för finansiering av fortsatt marknadspenetration på utvalda marknader i Skandinavien och Västeuropa samt produktutveckling för att bredda Bolagets möjliga målmarknader. Bolagets avsikter är även att fortsätta utveckla DrugLog® och skapa en ny standard hos vårdinstitutioner för säkrare och effektivare vård.

Använd menyn till vänster för att hitta mer information kring emissionen.

Blog

Cultivating safety: Save lives, save money

Professional errors are unavoidable, particularly in high-stakes, high-pressure environments such as hospitals. When caret...

Read more

“Measure what counts, not money saved”...

Hello Mats Högberg, CEO of Pharmacolog. Tell us about your background. I’ve worked in the medical technology field for mo...

Read more

5 things healthcare can learn from the air...

If an airplane crashes due to technical failures, 250 people may lose their lives at once. It rarely happens. In healthcar...

Read more
See all »