News

News
Regulatory press releases

Nyemissionen registrerad

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 27 september – 13 oktober 2017 efter beslut av styrelsen den 28 augusti med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 3 maj 2017. Emissionen, som övertecknades, tillförde Bolaget 19,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 1 november 2017. I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Aktietorget är den 6 november 2017. Genom nyemissionen har aktiekapitalet i Pharmacolog ökat med 1 178 799,90 SEK genom emission a...

News
Regulatory press releases

Företrädesemissionen övertecknades till 150%

Teckningsperioden för Pharmacologs företrädesemission löpte ut den 13 oktober 2017 och det slutliga utfallet visar att den tecknades till 89,35 procent med stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarande 10,65 procent, har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och tillför Bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till drygt 150 procent. Totalt tecknades 3 510 991 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 17,6 MSEK eller 89,35 procent av Företrädesemissionen. Resterande 418 342 aktier, motsvarande cirka 2,1 MSEK eller 10,65 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier ...

News

New analysis of Pharmacolog

New company analysis of Pharmacolog AB performed by Jarl Securities. Read the complete analysis here (in Swedish only): https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/phlog_2017-09-28.pdf

News

Pharmacolog forms an international consortium for Eurostars application

Pharmacolog has, together with a consortium consisting of the University of Lille, University Hospital in Geneva and Munkplast AB, submitted a Eurostar application for a project to develop solutions for adaptive medication with intravenous drugs. Pharmacolog has, in collaboration with GRITA, the University of Lille, France, the University Hospital in Geneva and Munkplast AB in Uppsala submitted a Eurostar application accepted for further assessment within the Eureka / Eurostars organization. The project; Intravenous Dose Rate Adjustment (IDRA) refers to the development of methods and systems for adaptive treatment with intravenous drugs and is scheduled to last over three years with a total budget of appro...

News
Regulatory press releases

Offentliggörande av prospekt

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 27 september – 13 oktober 2017. Styrelsen för Pharmacolog i Uppsala AB (”Pharmacolog”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Pharmacologs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Pharmacologs ( www.pharmacolog.com ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se ) respektive hemsidor. Emissionen i sammandrag Aktieägare i Pharmacolog har företrädesrätt att teckna en ...

News

Pharmacolog signs a letter of intent on cooperation with major international Medtech Group

Pharmacolog AB has signed a letter of intent with a company that is part of a large global group to engage in long-term cooperation aimed at integrating Pharmacolog’s technology into the company’s system for safe and efficient handling of chemotherapy at pharmacies and healthcare departments. The letter of intent entails that the parties work to establish a formal partnership agreement on the integration of DrugLog® technology into a newly developed system for effective handling of chemotherapy drugs at hospital pharmacies and healthcare departments. Mats Högberg CEO of Pharmacolog comments: “We have conducted a targeted effort to establish strategic partnerships with major international ...

News
Regulatory press releases

Pharmacolog säkerställer fortsatt finansiering genom företrädesemission

Styrelsen i Pharmacolog har beslutat genomföra en nyemission om 19,6 miljoner kronor med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,00 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs Pharmacolog 19,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 27 september till och med den 13 oktober 2017. Emissionen omfattas till omkring 83 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser. Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pharmacolog”) beslutade den 28 augusti 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 3 maj 2017, att genomföra en fö...

News

Successful collaboration with Swedish university hospital enters the next phase

Pharmacolog has, in collaboration with one of the leading university hospitals in Sweden, developed ARM (Advanced Reconstruction Module). The system will be tested in clinical environments for 6 months and comprises 2 DrugLog systems that will be rented during the project period. Astrid Lindgren’s Children’s Hospital at Karolinska University Hospital will with funding from SLL Innovation to undertake a 6-month project to test the Advanced Reconstruction Module (ARM) with its associated DrugLog® in a clinical environment. The project runs throughout the year and includes the lease of two DrugLog systems. The ARM, partly funded by Vinnova, was implemented during the second half of 2016 with the p...

News

New analysis of Pharmacolog

New company analysis of Pharmacolog AB performed by Jarl Securities. Read the complete analysis here (in Swedish only): https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/pharmacolog_2017-06-13.pdf

News

Pharmacolog signs a collaboration agreement with researchers at Uppsala University regarding antibiotic treatment

Pharmacolog AB has entered a research and development cooperation with researchers from Uppsala University regarding methods for determining antibiotic concentration in the blood during treatment of patients with severe infections. Antibiotic treatment with the right dose is crucial for patients to survive severe infections. Today, technology is lacking to quickly determine blood concentrations of antibiotics in patients treated for serious infections. The collaboration between Pharmacolog AB and Professor Miklos Lipcsey at the Department of Surgical Sciences and Professor Anders Larsson at the Department of Medical Sciences, both at Uppsala University, is a result of preparatory tests of the ability to me...