DrugLog at Birmingham Children´s Hospital

Pharmacolog has signed an agreement with Birmingham Children´s Hospital NHS Foundation Trust (BCHNFT) for a technical evaluation of DrugLog to increase patient safety in the treatment of children with intravenous medical drugs.

The agreement with BCHNFT include 2 parts. Firstly, technical and functional tests at the hospital pharmacy och hospital wards, and secondly a research study of DrugLog in a clinical environment in different IV treatments of children.

Press release, Swedish only

Offentliggörande av prospekt

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission med teckningsperiod 27 september – 13 oktober 2017.

Styrelsen för Pharmacolog i Uppsala AB (”Pharmacolog”) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Pharmacologs aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Pharmacologs ( www.pharmacolog.com ), AktieTorgets ( www.aktietorget.se ) och Erik Penser Banks (www.penser.se ) respektive hemsidor. Emissionen i sammandrag

Aktieägare i Pharmacolog har företrädesrätt ...

Pharmacolog signs a letter of intent on cooperation with major international Medtech Group

Pharmacolog AB has signed a letter of intent with a company that is part of a large global group to engage in long-term cooperation aimed at integrating Pharmacolog’s technology into the company’s system for safe and efficient handling of chemotherapy at pharmacies and healthcare departments.

The letter of intent entails that the parties work to establish a formal partnership agreement on the integration of DrugLog® technology into a newly developed system for effective handling of chemotherapy drugs at hospital pharmacies and healthcare departments.

Mats Högberg CEO of Pharmacolog comments: “We have conducted a targeted effort to establish strategic partnerships with maj...

Pharmacolog säkerställer fortsatt finansiering genom företrädesemission

Styrelsen i Pharmacolog har beslutat genomföra en nyemission om 19,6 miljoner kronor med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 5,00 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs Pharmacolog 19,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden löper från och med den 27 september till och med den 13 oktober 2017. Emissionen omfattas till omkring 83 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Bolaget” eller ”Pharmacolog”) beslutade den 28 augusti 2017, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 3 maj 2017, att genom...

Successful collaboration with Swedish university hospital enters the next phase

Pharmacolog has, in collaboration with one of the leading university hospitals in Sweden, developed ARM (Advanced Reconstruction Module). The system will be tested in clinical environments for 6 months and comprises 2 DrugLog systems that will be rented during the project period.

Astrid Lindgren’s Children’s Hospital at Karolinska University Hospital will with funding from SLL Innovation to undertake a 6-month project to test the Advanced Reconstruction Module (ARM) with its associated DrugLog® in a clinical environment. The project runs throughout the year and includes the lease of two DrugLog systems.

The ARM, partly funded by Vinnova, was implemented during the second half o...